DikovGraphic

Изисквания към файловете за предпечат

За получаване на оптимални резултати и свеждането на възможността за грешки до минимум е необходимо да бъдат спазвани добрите практики при подготовка на файловете за печат.

1. Използване на специализиран софтуер за подготовка на дизайна:

Adobe Illustrator

– Adobe InDesign

– Adobe Photoshop

– CorelDrow

– ArtPro +

2. Задаване на цветови профил на файла Iso-12647(FOGRA 27,39) и използването на CMYK цветово пространство.

3. Резолюция на използваните снимки 300 dpi при изработка на клишета до 2540 dpi и 600 dpi при високи линеатури на разстриране над 150 lpi r 4000 dpi (HD Flexo)

4. Конвертиране на текстовете в файла във криви.

5. Задаване на минимална дебелина на използваните линии и минимален размер на изолираните точки.

–  Фотополимер 1.14 – 0.050 mm / 200 µm

– Фотополимер 1.7 – 0.050 mm / 200 µm

– Фотополимер 2.54 – 0.075 mm / 250 µm

– Фотополимер 2.84 – 0.075 mm / 250 µm

– Фотополимер 3.94 – 0.125 mm /500 µm

– Фотополимер 5.51 – 0.20mm / 500 µm

– Фотополимер 6,35 – 0.20mm / 500 µm

6. Формат на файловете.

Когато файловете са подготвени правилно и сте убедени в тяхната коректност, то най-добрият и разпространен сред полиграфистите формат е PDF/X1. Той гарантира, че файлът Ви ще бъде възпроизведен по начинът, по който е зададено, без интервенции.

Други удачни за целта формати са EPS,AI и CDR. Те позволяват корекции от страна на оператор при нужда.

За получаване на оптимални резултати при печат и качествен отпечатък е необходимо изготвянето на характеристична крива на печат на всяка отделна печатна машина. Тази крива дава възможност за получаването на предвидими печатни резултати и повтаряемост на отпечатъка при спазване на стандартните условия на печат.

За целта Диков График изработва тестови печатни форми, които служат за измерването на нарастването на растеровия тон и изготвянето на компенсационна крива на база на която отпечатъка на машината да отговаря на ISO 12647-6. Изключително важно е тестът с тези печатни форми да бъде изпълнен в стандартни условия. На отпечатъка влияят следните фактори:

1. Оптимален натиск между анилокс, печатна форма и субстрат.

2. Линиатура и пренос на растер вала(анилоксовия вал) в случаите, в които печатната машина е оборудвана с такъв.

3. Вискозитет на мастилата (съобразно препоръките на производителя).

4.Температура и време на съхнене на мастилото върху материала.

5.Вид на субстрата (материала). За различните материали характеристичната крива е различна.

6.Оптична плътност на мастилото при печат. Изключително важно е при печат на тестов отпечатък оптичната плътност на „плътния печат“ 100% растеров тон да е оптимална.

7. Вида и твърдостта на използвания клишепласт.

8. Вида и твърдостта на използваната фотополимерна плака.

Поръчката на клишета се осъществява с изпращане на файл по e-mail, придружен от поръчково описание. Приложен е лесен за попълване  PDF файл за поръчка.

Стандартното време за изработка е до 2 работни дни.

Клишетата могат да бъдат получени на място или доставени чрез избрана от вас куриерска фирма. Приоритетно работим със Спиди и Еконт.